İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

AGE Grup, sürekli gelişimin temel kaynağının insan olduğunu bilir ve işe alım süreçlerine bu bilinçle yaklaşır. AGE Grup, çalışanlarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat tanıyarak seçer ve yönetir.

İnsan kaynakları politikamız; motivasyonu yüksek çalışanlardan oluşan bir aile kurmaktır. AGE Grup, Etik Kuralları, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı değerlerini ön planda tutar.

AGE Grup Kaynakları Yönetiminin amacı; işe uygun, çalıştığı pozisyonda mutlu olan ve etik değerleri taşıyan dinamik ve yeniliğe açık kişileri seçerek çalışan bağlığını tesis etmek ve çalışanlarımızı şirketimize kazandırmaktır.

AGE Grup büyürken sürekliliğini ve sektöründe en iyi olma arzusunu korumak ve geliştirmek için çaba sarf etmektedir. Bu doğrultuda, çalışanlarının bilgilerini ve yeteneklerini en doğru şekilde geliştirmesini sağlamak, ekip ruhunu aşılamak, yöneticilerimizin yönetsel ve koçluk özelliklerini güçlendirerek hızlı ve doğru karar almalarına yardımcı olmak ve yöneticilerin ekiplerini de en iyi şekilde yönetmeleri sağlamak en büyük önceliklerimizdendir.