Değerlerimiz

Değerlerimiz

Yurt içindeki yatırımlarımıza devam ederek ekonomimize ve istihdama katkıda bulunmak...

Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde ileri teknolojiyi kullanarak alanında ulusal ve uluslar arası bilinir bir marka olabilmek.

Tüm şirketlerinin kuruluş amaçlarına uygun olarak yurt içindeki ve yurt dışındaki paydaşları ile beraber, sürdürülebilir, rekabet gücü yüksek, güven duyulan, çevreye ve insana saygılı faaliyetlerde bulunmak.

Kaliteli ürün ve hizmetler sunabilmek amacıyla faaliyet gösterdiğimiz her sektörde güvenli ve çevre dostu üretim seçenekleri ile ülke ekonomisine ve dolayısı ile tüm çalışanlarımıza katkıda bulunmak.

Özellikle Ortadoğu ve Arap Yarımadası’na gerçekleştirdiğimiz başarılı ihracat faaliyetlerimizi ilk etapta Avrupa ve Asya yönünde genişleterek şirketlerimizin büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlar yapmak.

Yurt içindeki yatırımlarımıza devam ederek ekonomimize ve istihdama katkıda bulunmak.

"Galvaniz kaplama, mobilya imalatı, dış ticaret, inşaat, tarım ve hayvancılık alanlarındaki çalışmalarımızı sürdürürken, kurumsal ve markalaşma hedeflerimizden sapmadan Türkiye’nin geleceğine giden yolda inançla ve güvenle yürüyoruz."